Hama beads maniju započeo je ljetos moj sin Marko, kada je otkrio da su male plastične perlice idealan materijal za izradu Minecraft oružja i alata.
Nije prošlo puno i naš je kuhinjski stol postao zatrpan svakojakim Minecraft čudima. A uskoro je i mamu zahvatila slična vrsta ludila.